Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 12 057 2 230 4 954
Ministerstvo práce 1 682 311 691
Ministerstvo školstva 1 798 332 739
Min. zdravotníctva 1 110 205 456
Ministerstvo obrany 994 184 409
VÚC a Obce 4 288 793 1 762
Sociálna Poisťovňa 4 917 909 2 020
Zdravotné poisťovne 3 641 673 1 496
Výdavky verejnej správy spolu 23 340 4 317 9 590

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 11 173 2 066 4 591
Dane z príjmov 4 115 761 1 691
Fyzické osoby 1 628 301 669
Právnické osoby 2 087 386 858
DPH 4 621 855 1 899
Spotrebné dane 1 809 335 743
Sociálne odvody 4 314 798 1 772
Zdravotné odvody 2 258 418 928
Príjmy verejnej správy spolu 21 942 4 058 9 016