Newsletter Ceny štátu

12 June 2018

 

https://gallery.mailchimp.com/3f0ee79dfe5fb15f2b5a0ad86/images/398b2bb1-e1c3-45af-9911-5bcbeaebb145.jpg

Vážená p. učiteľka, vážený p. učiteľ, priaznivci fiškálnej gramotnosti, 

Na obrazovku sa vám dostáva prvé číslo newsletteru portálu www.cenastatu.sk. Cieľom tohto newsletteru je informovať, vysvetľovať a pomáhať pri vzdelávaní. V pravidelných intervaloch budeme záujemcom posielať novinky z portálu, vysvetľujúce videá, návody, grafy a zaujímavé čísla. Prvé číslo newsletteru je zamerané na Vesmír verejných výdavkov.

Cieľom tohto newsletteru je informovať, vysvetľovať a pomáhať pri vzdelávaní. V pravidelných intervaloch budeme záujemcom posielať novinky z portálu, vysvetľujúce videá, návody, grafy a zaujímavé čísla. Prvé číslo newsletteru je zamerané na Vesmír verejných výdavkov.

https://gallery.mailchimp.com/3f0ee79dfe5fb15f2b5a0ad86/images/c9635206-23cc-4428-bba3-bdf20e761745.jpg 

Vesmír verejných výdavkov

Verejné financie na plagáte 70*50 cm. Jednoducho a prehľadne. Máme dostatok plagátov, aby sa z Vesmíru stala plnohodnotná pomôcka pre učiteľov. Všetkým učiteľom, ktorí o to prejavia záujem, zašleme na začiatku septembra 15 plagátov. Jeden do každej lavice v triede, aby ich mohli žiaci efektívne na hodinách využívať. V septembri môže byť zásielka v hodnote 60€ vaša, stačí, že sa zaregistrujete v tomto formulári. 

Čo je obsahom vesmíru? 

Nasledujúce 5 minútové video vám dá rýchlu inštruktáž, čo Vesmír predstavuje, ako mu rozumieť a interpretovať ho.

https://gallery.mailchimp.com/video_thumbnails_new/a817ec591438885762f89aed33973716.png 

 

Spolupráca s učiteľmi
Veríme, že portál cenastatu.sk obsahuje mnoho užitočných nástrojov pre výučbu Náuky o občianskej spoločnosti alebo Ekonómie. V časti Učebné pomôcky  sme sústredili rôzne návody, prednášky pomôcky, ktoré tiež zasielame učiteľom. V prípade, že máte o tieto pomôcky prípadne Vesmír záujem, prosím vyplňte formulár  alebo nás kontaktujte na info@cenastatu.sk. 

  https://gallery.mailchimp.com/3f0ee79dfe5fb15f2b5a0ad86/images/49b6fbd4-d3ed-451d-8ace-091eb8384d33.jpg
 
 
 
 
 
 
 
     
   

Číslo dňa

Drahí väzni

Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 16 045 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2018 dosiahol 10,2 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 30 eur ročne.

Viac zaujímavostí z verejných financií nájdete v archíve čísel dňa:
 archíve čísel d.ňa
 

 

Blog

Ako sa darí Slovensku
znižovať deficit?
Prečítajte si v tomto
príspevku na Blogu
,
kde pravidelne
komentujeme veci
fiškálne verejné.

                               

 

Ak by ste chceli tento newsletter dostávať aj naďalej, prihláste sa kliknutím sem na jeho odber.