Návrh na úpravu platov starostov

14 August 2018

Podľa súčasnej podoby sú starostovia odmeňovaní v závislosti od počtu obyvateľov v obci a k nemu pridelenémú koeficientu. Koeficient je každoročne násobený priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Plat starostu môže obecné zastupiteľstvo navýšiť následne až o 70 %.

Súčasná podoba Plat - koeficient x priemerná mzda Možné navýšenie o 70%
Počet obyvateľov Koeficient 2017 2017
    do 500 1,49 1 422 2 418
od 501 do 1 000 1,65 1 575 2 678
od 1 001 do 3 000 1,98 1 889 3 212
od 3 001 do 5 000 2,17 2 071 3 521
od 5 001 do 10 000 2,34 2 233 3 797
od 10 001 do 20 000 2,53 2 414 4 104
od 20 001 do 50 000 2,89 2 758 4 689
od 50 001 do 100 000 3,19 3 044 5 175
nad 100 000     3,58 3 416 5 808

 

Starostovia požadujú, aby sa zvýšili koeficienty na úroveň v predkrízovom období. Súčasne žiadajú znížiť maximálne zvýšenie platu obecným zastupiteľstvom na 60 %.

Návrh Plat - koeficient x priemerná mzda Možné navýšenie o 70% Rozdiel oprosti súčasnému stavu pri maximálnom navýšení
Počet obyvateľov Koeficient 2017 2017
    do 500 1,65 1 575 2 520 102
od 501 do 1 000 1,83 1 746 2 794 116
od 1 001 do 3 000 2,20 2 099 3 359 147
od 3 001 do 5 000 2,41 2 300 3 680 159
od 5 001 do 10 000 2,60 2 481 3 970 173
od 10 001 do 20 000 2,81 2 681 4 290 186
od 20 001 do 50 000 3,21 3 063 4 901 212
od 50 001 do 100 000 3,54 3 378 5 405 230
nad 100 000     3,98 3 797 6 076 268