Otázky pre študentov na tému Územná samospráva

24 September 2018

V sérii článkov "Otázky pre študentov" uvádzame návrhy otázok prípadne tém pre žiakov/študentov na prácu v skupinách, alebo domácu úlohu. Otázky sú rozdelené do dvoch skupín podľa náročnosti. Nasledujúce otázky sa týkajú témy Územná samospráva (podnety k odpovediam sa dajú získať aj z videa na túto tému)

Základné otázky:

Koľko škôl zriaďuje Vaša obec, alebo kraj?

Aký dlh má vaša obec?

Aké boli ročné náklady na mestskú políciu?

(Vhodné zdroje www.hospodarenieobci.sk, www.rozpocet.sk)

Náročnejšie otázky:

Aký podiel nákladov na zvoz a spracovanie komunálneho odpadu zaplatia obyvatelia vašej obce na poplatkoch?

Ktorá organizácia dostala od obce najvyššiu dotáciu?

Koľko zaplatila vaša obec na úrokoch za dlh?

(Vhodné zdroje: okrem vyššie uvedených aj Záverečný účet obce za rok 2017)