Daň z príjmu je progresívna

1 October 2018

Ešte do roku 2013 platila na Slovensku len jedna sadzba dane z príjmov fyzických osôb, a to 19%. Rovnaká pre všetkých Neznamená to však, že by všetci pracujúci platili rovnaký podiel dane zo svojich príjmov. Vďaka existencii nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) sa daňové zaťaženie postupne zvyšuje.

Svoj základ dane (mzda-odvody) môže znížiť vďaka NČZD vo výške 319 eur mesačne takmer každý pracujúci (platí v roku 2018). Pokiaľ za celý rok bol jeho daňový základ nižší ako 3830, neplatí žiadnu daň. Ak zarobil viac, tak 19% sadzba sa uplatňuje len na rozdiel týchto čísel. Graf ilustruje, ako rastie podiel zaplatenej dane na mzde.

Ešte v roku 2012 neplatil človek s minimálnou mzdou žiadnu daň. NČZD sa ale zvyšuje pomalšie, s rastom životného minima na Slovensku. To sa každoročne zvyšuje zhruba o infláciu. A teda keď mzdy, a zvlášť minimálna mzda rastie rýchlejšie ako bol nárast cien, tak sa zvyšuje aj daňové zaťaženie. Od roku 2009 vzrástla NČZD o 11,5%, pričom minimálna mzda o 62% a priemerná mzda o 35%. Nevyhnutne tak vzrástlo aj daňové zaťaženie a človek s minimálnou mzdou platí dnes už daň 4,1% z hrubej mzdy. S priemernou mzdou dnes zaplatí už 10,4% z príjmu, kým v roku 2012 to bolo len 9,3%. Konkrétne, ak by človek platil ten istý podiel dane ako v roku 2012, ostalo by mu o 11 eur mesačne viac. (tento efekt skrytého rastu zaťaženia sa vola Fiscal drag)

Vyššie uvádzame, že NČZD si môže uplatniť takmer každý. Takmer preto, že od hranice mesačného príjmu 1920eur začína NČZD podľa vzorca klesať. Toto opatrenie tzv. milionársku daň, prijala vláda už v roku 2007. Od mzdy 3393eur mesačne si už zamestnanec nemôže uplatniť NČZD vôbec, lebo jej hodnota klesla na nulu. K tomu bola navyše prijatá druhá sadzba dane z príjmu vo výške 25% uplatňovaná na zdaniteľný základ nad hodnotou 2939 eur mesačne, ktorá ešte viac zvýšila daňové zaťaženie pracujúcich s vyšším príjmom. Týka sa viacmenej tých istých ľudí, ktorí vyššie dane platili už vďaka tzv. milionárskej dane. V roku 2015 bolo vyššou sadzbou (rozdiel medzi 25% a 19%) zaplatených takmer 90 mil. eur (z 2,5 mld. eur).

Milionárska daň a 25% sadzba sú príčinami rastu daňového zaťaženia, jeho progresivity. Vedúci zamestnanci, odborníci na IT, či niektorí lekári tak platia daň, ktorá predstavuje takmer 18% z ich príjmu. Pre porovnanie, človek so mzdou 1000eur zaplatí daň 104 eur, človek so 4 krát vyššou mzdou 4000 eur zaplatí daň takmer 7 krát vyššiu, 690 eur.