Archív noviniek

31 October 2016

Medzinárodna organizácia frankofónie

Slovenská republika ako partnerský štát Medzinárodnej organizácie frankofónie podpísala Memorandum o partnerstve týkajúce sa národnej frankofónnej iniciatívy.

31 October 2016

Euroázijská rozvojová banka

Slovenská republika prejavila záujem o spoluprácu na projektoch medzinárodných finančných inštitúcií.

31 October 2016

Dotácie

Výdavky štátu môžu nabrať rôzne formy.

31 October 2016

Vlaková stanica v Bratislave

Téma vlakových staníc je v Bratislave dlhoročným evergreenom.

31 October 2016

Slovenský historický ústav v Ríme

Plytvanie vo verejnom sektore sa pomerne ťažko identifikuje.