Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 388,6 72 164 10,9%
Prevádzka vysokých škôl 222,1 41 93 17,6%
Bežné transfery 68,4 13 29 -4,0%
Obstarávanie kapitálových aktív 62,0 11 26 161,4%
Výdavky spolu 741,1 137 312 16,9%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.