Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 416 1 044 737 0,0%
Predčasný starobný dôchodok 390 19 215 0,0%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 245 44 950 0,0%
Sirotský dôchodok 128 20 927 0,0%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 264 246 937 0,0%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské n.a. n.a. n.a.
Ošetrovné n.a. n.a. n.a.
Vyrovnávacia dávka n.a. n.a. n.a.
Materské n.a. n.a. n.a.
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok n.a. n.a. n.a.
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia n.a. n.a. n.a.
Úrazová renta n.a. n.a. n.a.
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti n.a. 35 123 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.