Koľko štát minul?

Nákladný výber daní a ciel

Proces vyberania daní a ciel nás v roku 2016 bude stáť 219 miliónov eur. Komplikovaný systém daní si vyžaduje aj ich komplikovaný výber. Obrazne preto môžme povedať, že z 20% sadzby DPH pokrýva posledný percentuálny bod práve výdavky finančnej správy, ktorá dane vyberá.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 4 917,0 909 2 020 n.a.
Výdavky fondu starobného poistenia 3 839,9 710 1 578 n.a.
Výdavky fondu invalidného poistenia 692,4 128 285 n.a.
Výdavky fondu nemocenského poistenia 246,4 46 101 n.a.
Výdavky fondu úrazového poistenia 36,1 7 15 n.a.
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 66,1 12 27 n.a.
Výdavky fondu garančného poistenia 36,1 7 15 n.a.
Správa poisťovne 157,5 29 65 n.a.
Príjmy fondov (bežné) 4 607,3 852 1 893 n.a.
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 567,6 105 233 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 100,5 19 41 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 815,2 151 335 n.a.
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -247,6 -46 -102 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 348,0 64 143 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.