Koľko štát minul?

Verejné vzdelávanie

Na vzdelávanie štát v roku 2016 vyčlenil takmer 2,7 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,47 mld eur, stredné školy 600 miliónov eur a vysoké školy 634 miliónov eur. Vzdelávanie teda tvorí takmer 8,5 % všetkých verejných výdavkov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 5 758,2 1 063 2 434 17,1%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 265,8 787 1 803 11,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia 769,4 142 325 11,1%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 316,7 58 134 28,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia 40,1 7 17 11,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 172,4 32 73 160,8%
Výdavky fondu garančného poistenia 47,0 9 20 30,2%
Správa poisťovne 146,9 27 62 -6,8%
Príjmy fondov (bežné) 4 447,6 821 1 880 -3,5%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 875,3 162 370 54,2%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -582,2 -107 -246 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 780,3 144 330 -4,3%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 95,0 18 40 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -677,3     n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.