Koľko štát minul?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 407 tisíc zamestnancov v roku 2016 tak bol každý piaty zamestnanec platený z našich daní. Priemerná mzda zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 956 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili vyše 7 mld. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

  Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 772,7 1 251 2 901 3,7%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 236,2 967 2 243 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 916,9 169 393 1,7%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 393,9 73 169 -1,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 44,8 8 19 1,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 163,5 30 70 -6,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,4 3 7 6,8%
Správa poisťovne 126,0 23 54 1,0%
Príjmy fondov (bežné) 6 000,5 1 108 2 570 4,6%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 900,9 166 386 33,8%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 2,7 0 1 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 459,5 85 197 11,1%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 441,4 82 189 69,8%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -438,7 -81 -188 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.