Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

  Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 772,7 1 251 2 901 3,7%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 236,2 967 2 243 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 916,9 169 393 1,7%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 393,9 73 169 -1,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 44,8 8 19 1,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 163,5 30 70 -6,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,4 3 7 6,8%
Správa poisťovne 126,0 23 54 1,0%
Príjmy fondov (bežné) 6 000,5 1 108 2 570 4,6%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 900,9 166 386 33,8%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 2,7 0 1 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 459,5 85 197 11,1%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 441,4 82 189 69,8%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -438,7 -81 -188 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.