Koľko štát minul?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 199,7 1 327 3 030 2,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 607,2 1 033 2 360 1,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 938,7 173 395 2,8%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 440,9 81 186 6,2%
Výdavky fondu úrazového poistenia 49,6 9 21 6,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 147,1 27 62 -7,2%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,2 3 7 27,2%
Správa poisťovne 106,0 20 45 0,0%
Príjmy fondov (bežné) 6 559,2 1 209 2 760 9,3%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 635,0 117 267 40,2%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -111,6 -21 -47 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 452,4 83 190 1,8%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 182,6 34 77 2 084,7%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -294,1 -54 -124 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.