Koľko štát minie?

Nákladný výber daní a ciel

Proces vyberania daní a ciel nás v roku 2016 bude stáť 219 miliónov eur. Komplikovaný systém daní si vyžaduje aj ich komplikovaný výber. Obrazne preto môžme povedať, že z 20% sadzby DPH pokrýva posledný percentuálny bod práve výdavky finančnej správy, ktorá dane vyberá.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 508,9 1 384 3 160 4,3%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 845,7 1 077 2 460 4,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia 933,9 172 393 -0,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 509,2 94 214 15,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia 50,3 9 21 1,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 153,1 28 64 4,1%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 3,2%
Správa poisťovne 106,0 20 45 0,0%
Príjmy fondov (bežné) 7 048,4 1 299 2 966 7,5%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 547,6 101 230 -13,8%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 101 230 21,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 0,0 0 0 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.