Koľko štát minie?

Najväčší zamestnávateľ

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 508,9 1 384 3 160 4,3%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 845,7 1 077 2 460 4,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia 933,9 172 393 -0,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 509,2 94 214 15,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia 50,3 9 21 1,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 153,1 28 64 4,1%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 3,2%
Správa poisťovne 106,0 20 45 0,0%
Príjmy fondov (bežné) 7 048,4 1 299 2 966 7,5%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 547,6 101 230 -13,8%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 101 230 21,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 0,0 0 0 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.