Koľko štát minul?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 508,9 1 382 3 160 4,6%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 845,7 1 076 2 460 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 933,9 172 393 2,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 509,2 94 214 7,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 50,3 9 21 6,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 153,1 28 64 -3,5%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 24,9%
Správa poisťovne 106,0 20 45 -20,1%
Príjmy fondov (bežné) 7 048,4 1 297 2 966 -2,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 547,6 101 230 49,9%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 101 230 17,7%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 0,0 0 0 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -18,8 -3 -8 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.