Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 023,0 189 420 n.a.
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 974,0 180 400 n.a.
Ambulantná starostlivosť 1 102,9 204 453 n.a.
Iná zdravotná starostlivosť 305,0 56 125 n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata) 135,0 25 55 n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 89,0 16 37 n.a.
Zdravotnícke pomôcky 113,0 21 46 n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 21,6 4 9 n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 640,8 673 1 496 n.a.

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.