Koľko štát minul?

Sociálne dávky

Približne 33 % verejných financií by mal štát v roku 2016 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 10,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (5,67 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 832 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 1,2 mld. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 225 miliónov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 023,0 189 420 n.a.
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 974,0 180 400 n.a.
Ambulantná starostlivosť 1 102,9 204 453 n.a.
Iná zdravotná starostlivosť 305,0 56 125 n.a.
Výdavky na správu, zisk (strata) 135,0 25 55 n.a.
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 89,0 16 37 n.a.
Zdravotnícke pomôcky 113,0 21 46 n.a.
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 21,6 4 9 n.a.
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 640,8 673 1 496 n.a.

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.