Koľko štát minul?

Verejné vzdelávanie

Na vzdelávanie štát v roku 2016 vyčlenil takmer 2,7 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,47 mld eur, stredné školy 600 miliónov eur a vysoké školy 634 miliónov eur. Vzdelávanie teda tvorí takmer 8,5 % všetkých verejných výdavkov.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 945,3 174 400 -7,6%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 886,1 164 375 -9,0%
Ambulantná starostlivosť 776,1 143 328 -29,6%
Iná zdravotná starostlivosť 411,6 76 174 35,0%
Výdavky na správu, zisk (strata) 120,0 22 51 -11,1%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) 24,0 4 10 -73,0%
Zdravotnícke pomôcky 129,9 24 55 14,9%
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk 25,0 5 11 15,7%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 3 318,0 612 1 403 -8,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.