Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 820,5 704 1 608 8,7%
Obrana 890,6 164 375 14,1%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 686,5 311 710 11,0%
Ekonomická oblasť 3 825,5 705 1 610 6,3%
Ochrana životného prostredia 485,6 89 204 139,3%
Bývanie a občianska vybavenosť 136,1 25 57 -18,4%
Zdravotníctvo 167,2 31 70 46,5%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 362,5 67 153 22,1%
Vzdelávanie 2 212,5 408 931 11,9%
Sociálne zabezpečenie 3 795,1 699 1 597 -6,9%
Výdavky vlády spolu 17 432,4 3 213 7 336 7,3%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.