Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 839,7 155 345 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 50,5 9 21 n.a.
Ekonomická oblasť 408,7 76 168 n.a.
Ochrana životného prostredia 259,5 48 107 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 388,2 72 159 n.a.
Zdravotníctvo 8,2 2 3 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 221,7 41 91 n.a.
Vzdelávanie 1 049,9 194 431 n.a.
Sociálne zabezpečenie 117,4 22 48 n.a.
Výdavky obcí spolu 3 343,8 618 1 374 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.