Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 136,6 25 57 -30,3%
Ekonomická oblasť 430,1 79 181 60,6%
Zdravotníctvo 21,7 4 9 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 76,6 14 32 33,1%
Vzdelávanie 517,9 95 218 5,3%
Sociálne zabezpečenie 249,4 46 105 9,7%
Výdavky VÚC spolu 1 432,2 264 603  

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest, ktorá je zahrnutá v Ekonomickej oblasti.