Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 130,6 209 465 n.a.
Nákup tovarov a služieb 908,4 168 373 n.a.
Transfery 342,3 63 141 n.a.
Kapitálové výdavky a transfery 765,4 142 314 n.a.
Splácanie úrokov 32,5 6 13 n.a.
Finančné operácie, splátky dlhov 164,6 30 68 n.a.
Výdavky obcí spolu 3 343,8 618 1 374 n.a.

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).