Koľko štát minul?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

674 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2016 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 309,1 242 562 2,4%
Nákup tovarov a služieb 1 026,6 190 441 9,1%
Transfery 372,0 69 160 4,9%
Kapitálové výdavky a transfery 667,5 123 287 -22,5%
Splácanie úrokov 29,6 5 13 -0,3%
Finančné operácie, splátky dlhov 222,4 41 95 -42,0%
Výdavky obcí spolu 3 627,1 671 1 557 -5,8%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. Ich kompetencie (možnosti rozhodovať a spravovať) a úlohy sa významne rozšírili na v rokoch 2002-2004 počas decentralizácie štátnej moci. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).