Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdy, odmeny, poistné 1 663,0 306 700 5,7%
Nákup tovarov a služieb 1 033,6 190 435 -4,3%
Transfery 444,2 82 187 3,0%
Kapitálové výdavky a transfery 845,5 156 356 71,2%
Splácanie úrokov 8,8 2 4 -72,4%
Finančné operácie, splátky dlhov 146,3 27 62 -23,8%
Výdavky obcí spolu 4 091,5 754 1 722 7,6%

Popis tabuľky

Obce predstavujú prvý a najtesnejší kontakt občana so štátom. V ich výdavkoch dominujú náklady na mzdy, z ktorých sú financované mzdy učiteľov základných škôl ale aj vysokého počtu zastupiteľov (viac ako 20 000 zastupiteľov na necelých 3 000 obcí).