Koľko štát minie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Schodok rozpočtu verejnej správy

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Schodok verejnej správy v mil. Eur -3 497,7 -3 046,4 -1 991,4 -2 036,1 -2 318,2 -1 556,5
Schodok verejnej správy v % HDP -5,1% -4,2% -2,7% -2,7% -3,0% -1,9%

Popis tabuľky

Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadruje rozdiel medzi príjmami a výdavkami verejnej sprývy. Vyjadruje sumu, ktorú si štát musí požičať, alebo čerpať zo svojho majetku, aby pokryl náklady na svoje výdavky. Zdrojom údajov je Štatistický úrad, hodnoty sa môžu líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií SR.