Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 5 869,2 1 082 2 470 -74,4%
Medzispotreba 3 769,9 695 1 586 -85,7%
Sociálne platby 13 578,7 2 502 5 714 n.a.
Úrokové výdavky 1 286,5 237 541 n.a.
Dotácie 689,9 127 290 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 2 182,3 402 918 n.a.
Kapitálové transfery 402,8 74 170 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 29 017,8 5 348 12 211 n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.