Koľko štát minul?

Starostovia a poslanci v miestnych zastupiteľstvách

Na Slovensku pôsobilo 24 570 starostov a poslancov v roku 2006 v miestnych zastupiteľstvách. 24% celkových výdavkov obcí v roku 2007 smerovalo na prevádzku mestských zastupiteľstiev.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 670,4 1 229 2 807 -74,3%
Medzispotreba 4 164,4 767 1 752 -85,1%
Sociálne platby 14 354,8 2 645 6 041 n.a.
Úrokové výdavky 1 441,0 266 606 n.a.
Dotácie 519,8 96 219 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 2 892,9 533 1 217 n.a.
Kapitálové transfery 385,5 71 162 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 31 682,5 5 839 13 333 n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.