Koľko štát minul?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 670,4 1 229 2 807 -74,3%
Medzispotreba 4 164,4 767 1 752 -85,1%
Sociálne platby 14 354,8 2 645 6 041 n.a.
Úrokové výdavky 1 441,0 266 606 n.a.
Dotácie 519,8 96 219 n.a.
Tvorba fixného kapitálu 2 892,9 533 1 217 n.a.
Kapitálové transfery 385,5 71 162 n.a.
Konsolidované výdavky verejnej správy 31 682,5 5 839 13 333 n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.