Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 7 025,1 1 295 2 956 5,3%
Medzispotreba 4 580,4 844 1 928 10,0%
Sociálne platby 14 795,5 2 727 6 226 3,1%
Úrokové výdavky 1 393,0 257 586 -3,3%
Dotácie 463,7 85 195 -10,8%
Tvorba fixného kapitálu 4 831,3 890 2 033 67,0%
Kapitálové transfery 749,5 138 315 94,4%
Konsolidované výdavky verejnej správy 35 622,3 6 565 14 991 n.a.

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.