Koľko štát minul?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 7 400,1 1 264 2 886 5,0%
Medzispotreba 4 459,0 760 1 736 -4,2%
Sociálne platby 15 520,0 2 754 6 290 3,7%
Úrokové výdavky 1 335,8 230 525 -3,2%
Dotácie 376,4 113 258 -18,8%
Tvorba fixného kapitálu 2 599,6 428 977 -48,6%
Kapitálové transfery 343,5 35 79 -38,6%
Konsolidované výdavky verejnej správy 33 684,1 5 940 13 565 -5,6%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.