Koľko štát minul?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Aj napriek vysokej nezamestnanosti ostáva fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne prebytkový. V roku 2016 sa príjmy fondu plánujú na 345 mil. eur, výdavky na 147 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o takmer 200 mil. eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady a ostatné odmeny 6 857,3 1 264 2 886 -2,4%
Medzispotreba 4 125,3 760 1 736 -9,9%
Sociálne platby 14 946,6 2 754 6 290 1,0%
Úrokové výdavky 1 248,2 230 525 -10,4%
Dotácie 612,5 113 258 32,1%
Tvorba fixného kapitálu 2 321,7 428 977 -51,9%
Kapitálové transfery 188,0 35 79 -74,9%
Konsolidované výdavky verejnej správy 32 234,6 5 940 13 565 -9,5%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu, definovaného podľa metodiky ESA 95. Viac informácií o metodike ESA95 nájdete vo F&Q v menu v spodnej časti stránky.