Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera daňového zaťaženia SR

2013 2014 2015 2016 2017 2018
HDP v bežných cenách v mil. Eur 74 169,9 75 946,4 78 685,6 81 154,0 85 032,8 89 495,3
Rast HDP 1,4% 2,4% 3,9% 3,3% 3,4% 4,2%
Dane a odvody 20 838,3 22 022,4 23 809,6 23 726,6 25 271,6 26 565,9
Príjmy štátu v mil. Eur 28 719,1 29 927,4 33 532,3 31 910,2 33 310,1 34 432,3
Rast príjmov štátu v % 8,9% 4,2% 12,0% -4,8% 4,4% 3,4%
Miera daňového zaťaženia 38,7% 39,4% 42,6% 39,3% 39,2% 38,5%
Podiel výdavkov štátu na HDP 40,7% 41,4% 45,3% 39,7% 40,6% 39,3%

Popis tabuľky

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.