Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 127,2 24 54 -1,8%
Obecné dane 478,0 88 205 8,8%
Dane z nehnuteľností       n.a.
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 183,0 34 78 11,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 605,2 112 259 6,4%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 262,8 234 541 7,3%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 422,8 78 181 7,5%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z majetku, VÚC zase výšku dane z motorových vozidiel.Hoci príjmom obcí je aj 70,3% a príjmom VÚC 23,5% celkového výnosu daní z príjmov fyzických osôb, obce ani VÚC nemajú vplyv na výšku sadzby a teda vybratý objem daní.