Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Dane vyberané obcami a VÚC

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC 0,0 0 0 n.a.
Obecné dane 533,2 98 224 3,4%
Dane z nehnuteľností 337,5 62 142 3,5%
Dane z pozemkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane zo stavieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome n.a. n.a. n.a. n.a.
Dane za tovary a služby 195,7 36 82 3,1%
Dane určované obcami a VÚC spolu 533,2 98 224 3,4%
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb 1 764,5 325 743 12,1%
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb 756,2 139 318 12,1%

Popis tabuľky

Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.