Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 24,5 5 10 4,5%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 24,5 5 10 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 24,5 5 10 4,5%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 126,7 23 53 11,3%
Koncesionárske poplatky 78,2 14 33 4,8%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 211,6 39 89 120,8%
Daň z motorových vozidiel 152,7 28 64 6,4%
Iné dane 0,0 0 0 n.a.
Ostatné dane spolu 515,5 95 217 88,1%
Spolu dane určované vládou 14 529,2 2 678 6 114 10,0%

Popis tabuľky

Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.