Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 24,5 5 10 4,5%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 24,5 5 10 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 24,5 5 10 4,5%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 126,7 23 53 11,3%
Koncesionárske poplatky 78,2 14 33 4,8%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 211,6 39 89 120,8%
Daň z motorových vozidiel 152,7 28 64 6,4%
Iné dane 0,0 0 0 n.a.
Ostatné dane spolu 515,5 95 217 88,1%
Spolu dane určované vládou 14 529,2 2 678 6 114 10,0%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.