Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 2 809,2 518 1 182 10,0%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 2 674,7 493 1 126 11,2%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 134,6 25 57 -9,4%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 995,1 552 1 260 11,9%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 190,0 35 80 13,9%
Dane z majetku 0,0 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 5 994,3 1 105 2 523 11,0%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.