Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad daní a sadzieb

Ročný výnos v 2013 v mld. Sk Sadzba a predmet dane Zákon
Priame dane
Daň z príjmov fyzických osôb 2 268,8   595/2003 Z.z.
Daň z príjmov právnických osôb 2 120,1   595/2003 Z.z.
Nepriame dane
Daň z pridanej hodnoty 4 917,1   222/2004 Z.z.
Spotrebné dane (SD), z toho: 2 013,7    
SD: z minerálneho oleja 1 067,1 pevná sadzba na l /kg, benzín: 15,50 Sk / l, Nafta: 11,09 Sk / l, LPG: 7,80 Sk / l 98/2004 Z.z.
SD: z liehu 202,3 pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 112 Sk / l 105/2004 Z.z.
SD: z piva 56,3 pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 3 Sk / 0,5 l 107/2004 Z.z.
SD: z vína 4,3 pevná sadzba na hl, tiché víno 0 Sk / l 104/2004 Z.z.
SD: z tabakových výrobkov 642,6 kombinovaná sadzba, minimálne 2,10 Sk na 1 kus cigarety 106/2004 Z.z.
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu 17,1 elektrina: 0,04 Sk / kWh - od roku 2010, uhlie: 320 Sk / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,20 Sk / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,02 Sk / kWh 609/2004 Z.z.
Daň z motorových vozidiel 148,2 určí VÚC, prehľad viď popis 582/2004 Z.z.
Dovozné clo 0,0 rôzne  
Ostatné dane
Daň z pozemkov n.a. 0,25 %, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň zo stavieb n.a. 1 Sk / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň z bytov n.a. 1 Sk / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Daň za psa n.a. určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) 582/2004 Z.z.
Daň za užívanie verejného priestranstva n.a. určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň 582/2004 Z.z.
Daň za ubytovanie n.a. určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 49,71 Sk 582/2004 Z.z.
Daň za predajné automaty n.a. určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 3012,6 Sk / automat / rok 582/2004 Z.z.
Daň za nevýherné hracie prístroje n.a. určí obec za prístroj, Bratislava: cca 6025,2 Sk / NHP / rok 582/2004 Z.z.
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta n.a. určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0 - 450 Sk / deň 582/2004 Z.z.
Daň za jadrové zariadenie n.a. podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, max. 0,12 Sk / m2 582/2004 Z.z.
Poplatok za komunálny odpad n.a. max. 5 Sk za kilogram odpadu  
Poplatky za hazard n.a. napr. poplatok za pokerový stôl 200€ mesačne,poplatok za výherný automat 45000 Sk 171/2005 Z.z.
Neoficiálne dane
Poplatky za kopírovanie n.a. napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča, alebo 3% z predajnej ceny CD/DVD mechaniky 618/2003 Z.z.

Popis tabuľky

Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.