Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 33 % verejných financií by mal štát v roku 2016 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 10,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (5,67 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 832 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 1,2 mld. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 225 miliónov.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slovensko 38,1% 38,6% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,3%
Česká republika 44,3% 43,0% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,7%
Poľsko 46,0% 45,0% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,5%
Maďarsko 37,7% 38,4% 39,0% 39,0% 38,4% 38,7% 38,9%
Nemecko 36,3% 34,7% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,9%
Švédsko 52,4% 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 50,5%
EÚ (28) 43,6% 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 45,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.