Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slovensko 38,6% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,8% 40,0%
Česká republika 43,0% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,4% 40,5%
Poľsko 45,0% 39,1% 39,1% 38,5% 38,8% 39,0% 38,8%
Maďarsko 38,4% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,5% 45,6%
Nemecko 34,7% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,7% 45,1%
Švédsko 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 50,5% 51,1%
EÚ (28) 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 45,0% 4 400,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.