Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia v EÚ v %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slovensko 38,6% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,5% 39,3%
Česká republika 43,0% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,1% 40,1%
Poľsko 45,0% 39,1% 39,1% 38,5% 38,8% 38,9% 38,7%
Maďarsko 38,4% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,2% 44,8%
Nemecko 34,7% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,5% 45,0%
Švédsko 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 49,8% 50,6%
EÚ (28) 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 44,6% 44,7%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.