Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28 10 364 10 773 11 216 11 601 11 762 12 367
Eurozóna 17 12 125 12 411 12 873 13 175 13 443 13 893
Rakúsko 16 057 16 477 17 235 17 878 18 388 19 197
Belgicko 15 185 15 915 16 674 17 334 17 858 18 421
Bulharsko 1 709 1 642 1 761 1 913 2 044 2 114
Švajčiarsko 16 428 18 188 20 747 20 950 : :
Cyprus 8 370 8 579 8 391 8 072 7 676 8 273
Česká republika 5 272 5 570 5 922 5 867 5 816 5 898
Nemecko 13 102 13 330 14 150 14 573 14 902 15 705
Dánsko 22 400 23 444 24 043 24 342 24 966 26 808
Estónsko 4 460 4 360 4 679 5 100 5 248 5 843
Španielsko 7 996 8 328 8 205 8 288 8 412 8 603
Fínsko 17 237 17 656 18 947 19 357 19 919 20 732
Francúzsko 14 401 14 806 15 585 16 088 16 541 17 248
Grécko 7 919 8 055 7 919 7 745 7 524 7 461
Maďarsko 4 277 4 386 5 384 4 553 4 719 4 981
Írsko 12 329 12 095 12 089 12 336 12 792 14 019
Island 11 144 12 379 13 227 14 361 15 010 :
Taliansko 11 731 11 823 11 990 12 267 12 201 12 784
Lotyšsko 2 985 3 036 3 422 3 840 4 076 4 278
Luxembursko 31 790 33 113 34 324 35 491 36 371 :
Litva 2 988 3 135 3 392 3 607 3 773 4 245
Malta 5 607 5 872 6 206 6 537 6 983 7 777
Holandsko 15 902 16 359 16 361 16 604 16 981 17 219
Nórsko 32 090 36 585 41 005 44 379 42 149 40 186
Poľsko 3 027 3 457 3 694 3 792 3 798 4 146
Portugalsko 6 276 6 768 7 253 6 388 6 908 7 404
Rumunsko 1 863 2 046 2 211 2 205 2 320 2 510
Švédsko 16 972 19 524 20 997 21 939 22 616 22 634
Slovinsko 7 341 7 551 7 661 7 620 7 656 8 122
Slovensko 3 887 3 919 4 363 4 435 4 790 5 399
Veľká Británia 10 185 11 080 11 385 12 672 12 257 13 335

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.