Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2016 2017
EU28 13 045 13 431
Eurozóna 17 (19) 13 110 15 122
Rakúsko 19 922 20 301
Belgicko 18 970 19 719
Bulharsko 2 349 2 576
Švajčiarsko 25 159 N.A.
Chorvátsko N.A. 5 424
Cyprus 8 347 8 925
Česká republika 6 714 7 323
Nemecko 17 210 17 833
Dánsko 25 860 26 543
Estónsko 6 467 6 970
Španielsko 9 079 9 467
Fínsko 21 311 21 572
Francúzsko 17 691 18 368
Grécko 8 111 8 070
Maďarsko 5 186 5 620
Írsko 15 370 15 836
Island 31 816 18
Taliansko 12 992 13 214
Lotyšsko 4 733 5 191
Luxembursko 40 247 41 204
Litva 4 615 5 001
Malta 8 642 9 604
Holandsko 18 129 18 715
Nórsko 35 299 375
Poľsko 4 342 4 850
Portugalsko 7 707 8 043
Rumunsko 2 662 2 922
Švédsko 23 905 9 030
Slovinsko 8 470 23 949
Slovensko 5 881 6 153
Veľká Británia 14 132 13 801

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.