Koľko štát vyberie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Porovnanie daňového zaťaženia vo svete v %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slovensko 34,5% 36,4% 36,0% 38,4% 39,3% 42,8% 40,0% 39,4%
OECD spolu 36,0% 36,4% 36,8% 37,7% 37,8% 38,0% 37,6% 37,6%
Švajčiarsko 33,3% 33,7% 33,5% 33,6% 33,5% 35,0% 34,8% 34,8%
USA 30,7% 30,9% 31,2% 33,2% 33,2% 33,5% 33,0% 33,3%
Eurozóna 44,4% 44,9% 46,0% 46,6% 46,8% 46,5% 46,3% 46,2%
Švédsko 52,1% 51,4% 51,6% 51,9% 49,9% 50,5% 51,0% 50,7%
Francúzsko 49,7% 50,9% 52,0% 52,9% 53,3% 53,4% 53,1% 53,0%

Popis tabuľky

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.