Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy a bilancia fondov poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy fondov v bežnom roku 7 048,4 1 299 2 966 7,5%
Starobné dôchodkové poistenie 3 481,9 642 1 465 8,1%
Príjmy rezervného fondu solidarity 998,7 184 420 7,0%
Výdavky fondu starobného poistenia na dávky 5 845,7 1 077 2 460 4,3%
Bilancia -1 365,2 -252 -575 n.a.
Invalidné poistenie 1 228,8 226 517 5,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia na dávky 933,9 172 393 -0,5%
Výdavky fondu na príspevky do dôchodkového poistenia za poberateľov invalidných dôchodkov n.a. n.a. n.a. n.a.
Bilancia 294,9 54 124 31,3%
Nemocenské poistenie 574,9 106 242 7,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia na dávky 509,2 94 214 15,5%
Bilancia 65,7 12 28 -30,3%
Úrazové poistenie 170,0 31 72 9,7%
Výdavky fondu úrazového poistenia na dávky 50,3 9 21 1,2%
Bilancia 119,8 22 50 13,7%
Poistenie v nezamestnanosti 371,6 68 156 7,6%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti na dávky 153,1 28 64 4,1%
Bilancia 218,5 40 92 10,1%
Garančné poistenie 51,5 9 22 6,1%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,7 3 7 3,2%
Bilancia 34,8 6 15 7,5%
Správny fond 171,1 32 72 8,0%
Výdavky správneho fondu 106,0 20 45 0,0%
Bilancia 65,1 12 27 24,2%

Popis tabuľky

Odvody zaplatené Sociálnej poisťovni sú rozdelené do fondov, z ktorých sú vyplácané dávky podľa svojho účelu. Z každého odvedeného eura do Sociálnej poisťovne sú zhruba 3 centy použité na financovanie jej činnosti.