Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 161,8 768 1 759 -3,5%
zamestnanec 1 172,3 216 496 -4,9%
zamestnávateľ 2 561,6 473 1 083 -4,3%
povinne poistená SZČO 232,5 43 98 -1,5%
dobrovoľne poistená osoba 25,7 5 11 10,5%
štát 169,7 31 72 15,6%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 239,9 229 524 26,7%
pokuty a penále 3,6 1 2 -16,7%
dlžné poistné 212,5 39 90 -7,4%
ostatné príjmy 1 023,8 189 433 37,4%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 5 401,7 997 2 283 2,1%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 875,3 162 370 54,2%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.