Koľko štát vybral?

Dotácie poľnohospodárom

V roku 2018 dotácie do poľnohospodárstva dosiahnu približne 777 mil. eur. O niečo menej majú k dispozícii verejné vysoké školy na Slovensku. Podľa Štatistického úradu pracuje v sektore poľnohospodárstva 72 543 ľudí (2016). Na jedného zamestnanca by tak pripadla dotácia 10 705 eur ročne, t.j. 892 eur mesačne

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 539,6 1 205 2 752 6,8%
zamestnanec 1 724,4 318 726 7,0%
zamestnávateľ 4 264,8 786 1 795 7,2%
povinne poistená SZČO 328,5 61 138 4,5%
dobrovoľne poistená osoba 10,4 2 4 -5,6%
štát 211,5 39 89 2,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 602,8 111 254 -15,0%
pokuty a penále 15,2 3 6 -20,3%
dlžné poistné 205,5 38 86 -6,9%
ostatné príjmy 382,2 70 161 -18,5%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 150,2 1 318 3 009 4,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 365,3 67 154 -19,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.