Koľko štát vyberie?

Nákladný výber daní a ciel

Proces vyberania daní a ciel nás v roku 2016 bude stáť 219 miliónov eur. Komplikovaný systém daní si vyžaduje aj ich komplikovaný výber. Obrazne preto môžme povedať, že z 20% sadzby DPH pokrýva posledný percentuálny bod práve výdavky finančnej správy, ktorá dane vyberá.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 625,1 1 221 2 788 5,4%
zamestnanec 1 802,6 332 759 9,8%
zamestnávateľ 4 473,7 824 1 883 9,2%
povinne poistená SZČO 336,3 62 142 3,0%
dobrovoľne poistená osoba 12,6 2 5 -39,4%
štát 196,0 36 82 -3,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 791,6 146 333 -11,3%
pokuty a penále 16,5 3 7 -14,1%
dlžné poistné 211,8 39 89 -4,6%
ostatné príjmy 563,4 104 237 -13,4%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 626,4 1 405 3 209 6,2%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 547,6 101 230 -13,8%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.