Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 109,7 20 46 -0,9%
Kapitálové príjmy 3,0 1 1 -9,1%
Ostatné príjmy 50,9 9 21 13,4%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 577,7 106 243 21,5%
Zahraničné granty n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 741,3 137 312 16,9%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.