Koľko štát vybral?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 685,3 312 692 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 292,0 239 531 n.a.
daň z nehnuteľností 237,4 44 98 n.a.
daň za špecifické služby 155,8 29 64 n.a.
Nedaňové príjmy 344,8 64 142 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 249,6 46 103 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 955,4 177 393 n.a.
Finančné operácie 371,3 69 153 n.a.
Príjmy spolu 3 606,3 667 1 482 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).