Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 620,3 299 685 -3,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 206,8 223 510 -6,6%
daň z nehnuteľností 254,8 47 108 7,3%
daň za špecifické služby 158,7 29 67 1,8%
Nedaňové príjmy 314,2 58 133 -8,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 100,0 18 42 -59,9%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 148,1 212 485 20,2%
Finančné operácie 520,9 96 220 40,3%
Príjmy spolu 3 758,3 694 1 589 4,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).