Cena štátu

Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 620,3 299 685 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 206,8 223 510 n.a.
daň z nehnuteľností 254,8 47 108 n.a.
daň za špecifické služby 158,7 29 67 n.a.
Nedaňové príjmy 314,2 58 133 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 100,0 18 42 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 148,1 212 485 n.a.
Finančné operácie 520,9 96 220 n.a.
Príjmy spolu 3 758,3 694 1 589 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).