Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

674 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2016 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 619,0 300 689 13,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 179,1 218 501 18,5%
daň z nehnuteľností 274,6 51 117 3,1%
daň za špecifické služby 164,7 31 70 3,0%
Nedaňové príjmy 411,9 76 175 25,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0 0 0 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 453,2 269 618 4,1%
Finančné operácie 514,5 95 219 -29,4%
Príjmy spolu 3 998,6 741 1 701 -0,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).