Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 191,8 404 922 11,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 669,0 308 702 13,7%
daň z nehnuteľností 336,4 62 142 3,8%
daň za špecifické služby 186,3 34 78 2,7%
Nedaňové príjmy 594,3 110 250 -2,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 16,5 3 7 64,8%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 285,8 237 541 -15,9%
Finančné operácie 317,0 58 133 -31,9%
Príjmy spolu 4 388,9 809 1 847 -4,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).