Koľko štát vyberie?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2016 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov skoro 22 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 407 tisíc zamestnancov v roku 2016 tak bol každý piaty zamestnanec platený z našich daní. Priemerná mzda zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 956 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili vyše 7 mld. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 147,2 396 904 2,7%
daň z príjmov fyzických osôb 1 632,3 301 687 3,7%
daň z nehnuteľností 331,9 61 140 1,8%
daň za špecifické služby 183,0 34 77 -3,9%
Nedaňové príjmy 411,7 76 173 -32,5%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 57,9 11 24 478,7%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 286,1 237 541 26,1%
Finančné operácie 346,9 64 146 5,1%
Príjmy spolu 4 211,9 776 1 772 3,7%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).