Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 738,1 136 311 9,4%
daň z príjmov fyzických osôb 738,1 136 311 9,4%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 84,6 16 36 -30,9%
Transfery zo štátneho rozpočtu 417,9 77 176 -4,3%
Finančné operácie 119,7 22 50 40,9%
Príjmy spolu 1 455,8 268 613 10,4%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).